Wat houdt duurzaamheid in voor de Grodan Groep?

De Grodan Groep hanteert de definitie van duurzaamheid van de Verenigde Naties (aangenomen op de Conferentie van Rio in 1992). Deze vindt steeds meer zijn weerslag in de tuinbouwsector:

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." Doel hierbij is een ideaal evenwicht te bereiken tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Programma voor duurzame ontwikkeling

Bij de Grodan Groep komt de zorg voor mens en milieu tot uiting in de hele levenscyclus van onze producten. Vanaf de productie van het substraat tot en met het recyclen van onze steenwol. Zo draagt de Grodan Groep zijn steentje bij aan de realisatie van een duurzamere wereld, nu en in de toekomst. Wij hebben een programma opgezet voor continue verbetering op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit programma zet drie fundamentele langetermijndoelstellingen voor de Grodan Groep uiteen. Deze doelstellingen beogen:

  • een aanzienlijke bijdrage aan duurzaam telen
  • een beperking van de impact van onze productie
  • de invoering van duurzame end-of-life-oplossingen

Elk afzonderlijk lid van het Grodan-team werkt aan de verwezenlijking van deze duurzaamheidsdoelstellingen en draagt zijn steentje bij om duurzame ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Voor meer informatie over het programma duurzame ontwikkeling, ga naar www.3xduurzaam.nl

Duurzaamheid is een van de belangrijkste pijlers van onze strategie. Voor de Grodan Groep betekent duurzaamheid het bijdragen aan de meest duurzaam mogelijke productie van gezonde versproducten voor een betaalbare prijs. Dit doen wij aan de hand van:

  • Oplossingen en ondersteuning voor telers om duurzaam te telen door Precision Growing
  • Duurzame productieprocessen, producten en bedrijfsactiviteiten
  • Duurzame end-of-life-oplossingen

Wat is duurzaam telen?

Duurzame productie

Beperking van de impact van onze productie

Basaltdelving

De Grodan Groep verkrijgt de steenwol van zijn moedermaatschappij, de ROCKWOOL Groep. De ROCKWOOL Groep heeft hoge normen qua productiepraktijk en personeelsbeleid. Het voor de steenwolproductie gebruikte basaltgesteente wordt volgens strenge milieuvoorschriften gedolven. Bovendien hebben de Grodan-producten het Europees Ecolabel.

Vulkanen produceren jaarlijks 38.000 keer meer nieuw basalt dan nodig is om het volledige wereldwijde volume steenwol voor alle mogelijke doeleinden te produceren2. Door natuurlijke weersomstandigheden en de erkende ‘geologische cyclus’ is basalt haast onuitputtelijk beschikbaar. Een van de gebieden waar het meeste basalt voor de Grodan Groep wordt gedolven, ligt in Wetzlar, Duitsland. Hier bevindt het basaltgesteente zich onder een bovenlaag van 3 tot 4 meter. De bovenlaag, die uit vruchtbare grond bestaat, wordt eerst uitgegraven en vervolgens gebruikt om voormalige groeves op te vullen. Daarna wordt het gebied aan de natuur teruggegeven door herbebossing met plaatselijk geteelde inheemse planten en bomen. Alles gebeurt volgens de geldende milieuwetgeving. Bovendien wordt voor elke geplante boom een extra boom in een ander gebied geplant. Met andere woorden: voor elke vierkante meter afgegraven grond komt tweemaal zoveel bos terug. Nadat de voormalige groeves zijn opgevuld, herbeplant en herbebost, veranderen ze al snel in prachtige natuurgebieden. De meeste zijn wettelijk beschermd en vormen een natuurlijke leefomgeving voor een verscheidenheid aan dier- en plantensoorten die voorheen uit deze gebieden waren verdwenen.
 2 The Scientist, May 2007. Table set up by Armin Reller (University of Augsburg) and Tom Greadel (University of Yale).

Productie

De productie van Grodan-producten is ISO 14001 gecertificeerd. Dat betekent dat ons productieproces aan internationaal erkende milieunormen voldoet. Hierbij ligt de nadruk op beheersing van het milieueffect, vermindering van milieurisico's en voortdurende verbetering van milieuprestaties. Zo wordt gewaarborgd dat maximale inspanningen worden gedaan om een behoorlijke leefomgeving in stand te houden. Nu en in de toekomst. Steenwol wordt geproduceerd door de natuurlijke productie van basalt als gevolg van een vulkaanuitbarsting zo dicht mogelijk na te bootsen. Vloeibare basalt wordt in spinkamers tot draden gesponnen en vervolgens in een verhardingsoven gestold.

De nieuwe steenwol wordt daarna tot matten, blokken of pluggen gesneden. Eén kubieke meter basalt is al goed voor 50 kubieke meter steenwol. Tijdens dit proces verkleint de Grodan Groep het milieueffect door het energieverbruik en de uitstoot te beperken.