DUURZAAM TELEN VAN GROENTEN

  

TRENDS & UITDAGINGEN

De huidige uitdagingen van de tuinbouwsector gaan veel verder dan het verhogen van de winst en verlagen van de kosten. Wereldwijde uitdagingen, zoals een toenemende behoefte aan voedsel en grondstoffenschaarste, vragen om een efficiëntere en effectievere teeltwijze.