NG2.0-technologie

Precision Growing was nog nooit zo precies
Next Generation 2.0 (NG2.0) is de nieuwste substraattechnologie van Grodan. Met deze technologie is het voor plantenkwekers en telers mogelijk om meer te produceren met minder water, voedingsstoffen en ruimte. Er wordt voorzien in optimale teeltomstandigheden gedurende het hele seizoen, waarbij wortels beter gebruik maken van het hele substraat. NG2.0 wordt toegepast in het hele productassortiment en draagt daarmee bij aan het duurzaam produceren van gezonde en verse groenten voor een groeiende bevolking.

Download NG2.0 brochure

Voordelen voor telers

NG2.0 zorgt voor nieuwe voordelen, bovenop de bestaande voordelen van de Next Generation technologie.
•   Snelle en uniforme initiële verzadiging;
•   Verbeterd gebruik totale substraatvolume
•   Betere verdeling van WG en EC, met name in de bovenlaag.

Lees meer

Grodan Supreme

Paprika telen was nog nooit zo precies

Grodan Supreme brengt de paprikateelt verder

Grodan Supreme is een unieke steenwolmat voor de paprikateelt (V-systeem), ontwikkeld op basis van klantwensen. Veel paprikatelers streven naar een hoge vroege productie, een hogere totale productie en een gemiddeld betere vruchtkwaliteit. Dat vraagt om een substraat met een breed stuurbereik voor watergehalte (WG) en EC, dat een volledige, fijn vertakte wortelontwikkeling en blijvende groeikracht bevordert. De nieuwe, beter stuurbare Grodan Supreme mat komt aan deze wensen tegemoet en biedt telers meer grip op hun teeltresultaat.

Lees meer

Voordelen voor plantenkwekers

NG2.0 zorgt voor nieuwe voordelen, bovenop de bestaande voordelen van de Next Generation Technologie.
•   Snelle en uniforme initiële verzadiging
•   Verbeterd gebruik van substraatvolume
•   Betere verdeling van WG en EC, met name in de bovenlaag.

Lees meer

Grodan Elite

Tomaten telen was nog nooit zo precies

Waarom kiezen voor Grodan Elite
Grodan Elite maakt het mogelijk om teeltgrenzen te verleggen en uw rendement te verbeteren. Elite is hét ultieme substraat om de tomatenteelt met behulp van Precision Growing naar een nog hoger niveau te sturen. In teeltseizoen 2016 / 2017 zijn er op grote schaal praktijkproeven uitgelegd, die positieve resultaten laten zien.

Grodan Elite is een uniek en innovatief substraat voor de hightech tomatenteelt. Deze nieuwe mat is een doorontwikkeling van het Elite single plant systeem, dat uitzonderlijke teeltprestaties mogelijk maakte. Dezelfde specificaties en mateigenschappen zijn nu verwerkt in een nieuwe, verlengde 10 cm hoge Elite mat, die geschikt is voor meerdere planten en druppelaars. De aangepaste watergeefstrategie zorgt voor het juiste samenspel tussen klimaat, planteigenschappen en wortelomgeving. Deze manier van Precision Growing maakt een significante meeropbrengst mogelijk met een duidelijk beter financieel resultaat.

Lees meer