Grodan 6-FASENMODEL®

Het Grodan 6-fasenmodel geeft je een blauwdruk voor een optimaal teeltresultaat. Door beter inzicht in de teelt, de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen en de onophoudelijke schaalvergroting hebben tuinders steeds meer behoefte aan gestructureerde teeltinformatie. De Grodan Groep biedt deze voor elke teeltfase afzonderlijk en voor de teelt als geheel.

Elke fase een passend advies
Iedere fase kenmerkt zich door een specifieke gewasontwikkeling die specifieke eisen met zich meebrengt. Iedere fase vraagt dus om een passend advies, waarbij rekening wordt gehouden met het gewas- en wortelklimaat. Bij de start van iedere teeltfase ontvangt de tuinder de bijbehorende teeltadviezen per e-mail.


Van watergeefstrategie tot belichtingsniveaus
Het Grodan 6-fasenmodel helpt de tuinder niet alleen bij het kiezen van de juiste substraatmat voor een bepaalde teelt, maar ook bij het bepalen van de best mogelijke watergeefstrategie tijdens de verschillende teeltfasen, afgestemd op de gekozen mat. Daarnaast is het model bruikbaar bij het vaststellen van plantbelastingschema’s, temperatuurregimes, bemestingschema’s, CO2- en belichtingsniveaus.

Relevante links: