Groenteteelt producten

NG2.0 Technology
Precision Growing was nog nooit zo precies
Next Generation 2.0 (NG2.0) is de nieuwste substraattechnologie van Grodan. Met deze technologie is het voor plantenkwekers en telers mogelijk om meer te produceren met minder water, voedingsstoffen en ruimte. Er wordt voorzien in optimale teeltomstandigheden gedurende het hele seizoen, waarbij wortels beter gebruik maken van het hele substraat. NG2.0 wordt toegepast in het hele productassortiment en draagt daarmee bij aan het duurzaam produceren van gezonde en verse groenten voor een groeiende bevolking.

De volgende stap in Precision Growing
Een groeiende wereldbevolking betekent een blijvende toename van de vraag naar duurzaam geproduceerde, gezonde en verse groenten. De grootste uitdaging waar telers mee te maken hebben, is het creëren van de ideale omstandigheden voor de teelt; niet voor een paar weken, maar voor het hele teeltseizoen. Precision Growing speelt hierin een cruciale rol.

NG2.0 voor telers
NG2.0 zorgt voor optimale teeltomstandigheden, niet voor een paar weken, maar voor het hele teeltseizoen. Door deze geavanceerde technologie worden water en voedingsstoffen beter verdeeld, met name in de bovenste laag van het substraat, en vindt er een verbeterde interactie tussen blok en mat plaats. Als gevolg daarvan maken de wortels beter gebruik van het totale substraatvolume, wat leidt tot een gezonde en fijn vertakte wortelontwikkeling.

Wat betekenen deze voordelen in de dagelijkse praktijk:

 • Snelle en krachtige wortelontwikkeling – dankzij een vlotte en uniforme initiële verdeling van water en voedingsstoffen en een optimaal gebruik van het volume van de mat, met name in de bovenste laag.
 • Meer directe sturing van water en voedingsstoffen – dankzij een beter gebruik van de functionaliteiten van het substraatvolume en de grotere uniformiteit binnen blokken en matten.
 • Meer gebalanceerde opname van water en voedingsstoffen – waardoor een betere verdeling van fijn vertakte wortels in de mat.
 • Optimale controle van het EC niveau in de mat, vooral van belang bij veranderende weersomstandigheden – dankzij een snelle 'verversing' van voedingsstoffen.
 • Sturen op generatieve groei – door een betere verdeling van water en voedingsstoffen, vooral in de bovenste laag van het substraat.
 • Betere prestatie op oneven oppervlakken – dankzij een verbeterde herverzadigingscapaciteit van de mat.
 • Verbeterde opbrengstmogelijkheden in de tweede helft van het jaar – dankzij een continue ontwikkeling van nieuwe wortels in blokken en matten.

Gefaseerde overstap op NG2.0 vanaf 2016

   
  10 cm hoog

   
  19,5 en 20 cm breed


Zowel vegetatief als generatief stuurbaar substraat.

Lees meer

Breed stuurbereik en droog karakter voor generatieve sturing.

Lees meer

Subtraat voor supersnelle inworteling en weggroei.

Lees meer

Betrouwbaar substraat met een eenvoudige watergift.

Lees meer

Luchtig substraat dat vlot uitdraineert

Lees meer