RECYCLING

Duurzaam ondernemen staat bij Grodan hoog in het vaandel. Milieuzorg maakt dan ook integraal deel uit van het beleid voor duurzaam ondernemen. In het kader hiervan heeft Grodan een professionele (landspecifieke) recyclingservice opgezet voor haar klanten.

PROGRAMMA VOOR DUURZAME ONTWIKKELING