Maakt precisie-irrigatie mogelijk

Voordelen

GroSens Handmeter

1. Zeer nauwkeurige meting van het WG

Op basis van statistisch betrouwbare studies meet de GroSens-HandHeld het WG nauwkeuriger dan bestaande watergehaltemeters (WGM). GroSens met zijn sterk verbeterde WG-meting, is een onmisbaar instrument voor telers die precisie-irrigatie professioneel willen gebruiken om een optimale opbrengst en kwaliteit te realiseren. Nauwkeurige WG-metingen in het steenwolsubstraat, stellen telers in staat optimale controle uit te oefenen over hun gewassen. Met de GroSens-HandHeld kan snel en eenvoudig een goed beeld over het watergehalte worden verkregen door op representatieve plaatsen in de kas metingen uit te voeren.

2. Zeer nauwkeurige meting van de EC

Op basis van statistisch betrouwbare studies meet de GroSens-HandHeld de EC nauwkeuriger dan bestaande watergehaltemeters (WGM). Een sterk verbeterde EC-meting tilt een nauwkeurige EC-sturing naar het volgende niveau. Voor telers die dit wensen, maakt de GroSens-HandHeld precisiemanagement van de EC mogelijk en opent de weg naar een verdere opbrengstoptimalisatie en betere kwaliteit. Nauwkeurige EC-metingen in het steenwolsubstraat, stellen telers in staat optimale controle uit te oefenen over hun gewassen op cruciale momenten in de teelt.

3. Multi meting faciliteit

Naast de individuele meting is de GroSens-HandHeld ook geschikt voor multimetingen. Deze functie meet WG, EC en Temperatuur op diverse plaatsen in de kas. De meter geeft automatisch per reeks (bijv. per kraanvak) de gemiddelden en de spreiding van de waarden weer. Dit geeft de zekerheid die nodig is voor het betrouwbaar aanpassen van instellingen voor het optimaliseren van de watergeefstrategie. Op basis van multimetingen kan eenvoudig de referentiemat in de kas bepaald worden.

4. Loggende functie voor dag dynamiek

De loggende functie is de derde optie, waarbij metingen met een interval plaatsvinden. Op eenvoudige wijze kan ingesteld worden met welke interval de GroSens-HandHeld metingen in een mat verricht. De GroSens-HandHeld kan tot 2300 metingen achter elkaar uitvoeren en opslaan. Stabiliteit is daarbij gewenst, op de eerste plaats in de meetresultaten die een minimale spreiding mogen vertonen. Dit geeft een betrouwbaar inzicht in het verloop van de WG-, EC- en T-curve gedurende een door de teler bepaalde periode. Maar ook langdurig gebruik van de meter zonder storingen of uitval draagt bij aan stabiele meetegevens.

5. Uitbreiding naar MultiSensor systeem mogelijk

De GroSens-HandHeld kan eenvoudig worden uitgebreid naar een GroSens Multi Sensor meetsysteem. Op basis van minimaal 3 sensoren geeft het systeem 24/7 realtime inzicht in het watergehalte, de EC en de temperatuur van het steenwol substraat. Om deze gegevens direct en continu in grafische vorm weer te geven, kan het systeem op de meeste klimaatcomputers worden aangesloten. De GroSens MultiSensor is ontworpen om betrouwbare, representatieve WG- en EC-cijfers voor een kraanvak te garanderen. Naar gelang de grootte van de kas en of de teler de volgende stap in precisie-irrigatie wil zetten, zijn alle componenten in de GroSens-basisset apart verkrijgbaar. Hierdoor kan de GroSens MultiSensor perfect worden afgestemd op de individuele wensen van de teler.