Maakt precisie-irrigatie mogelijk

Voordelen

GroSens

1. Zeer nauwkeurige meting van het WG

Zeer nauwkeurig, 24/7 inzicht in het WG. Op basis van statistisch betrouwbare studies meet het GroSens systeem nauwkeuriger dan bestaande watergehaltemeters (WGM).
Het GroSens systeem met zijn sterk verbeterde WG-meting, is een onmisbaar instrument voor telers die precisie-irrigatie professioneel willen gebruiken om een optimale opbrengst en kwaliteit te realiseren. Nauwkeurige WG-metingen in het steenwolsubstraat (de hele dag en nacht geleverd), stelt telers in staat optimale controle uit te oefenen over hun gewassen. De gemeten waarden worden direct weergegeven als grafieken op de klimaatcomputer en/of een externe computer en leveren de uitvoerige, accurate informatie die precisie-irrigatie mogelijk maakt. Wanneer het GroSens systeem is aangesloten op een externe computer of op het netwerk van de teler kunnen de gedetailleerde waarden voor elke sensor gelezen worden.

2. Zeer nauwkeurige meting van de EC

Zeer nauwkeurig, 24/7 inzicht in de EC. Op basis van statistisch betrouwbare studies meet het GroSens systeem nauwkeuriger dan bestaande WGM’s.
Een sterk verbeterde EC-meting tilt een nauwkeurige EC-sturing naar het volgende niveau. Voor telers die dat willen, maakt het GroSens systeem precisiemanagement van de EC mogelijk en opent de weg naar een verdere opbrengst optimalisatie en betere kwaliteit. Nauwkeurige EC-metingen in het steenwolsubstraat (de hele dag en
nacht geleverd), stelt telers in staat optimale controle uit te oefenen over hun gewassen.

3. Zeer representatieve WG- en EC-cijfers

Meer meetpunten leiden tot representatievere WG- en EC-cijfers in de kraanvakken.
Het GroSens systeem start met 3 sensoren. Echter, hoe meer sensoren u installeert, hoe nauwkeuriger uw inzicht in de WG- en EC- situatie in de kas is. Daarnaast meet de GroSens met het dubbele aantal meetpunten en levert zo betrouwbaardere gegevens. Deze combinatie leidt tot veel representatievere WG- en EC-cijfers over
het kraanvak dat het gewas aanstuurt. Nauwkeurige cijfers zijn van cruciaal belang voor het bepalen van de juiste precisie-irrigatiestrategie. De optimale irrigatiestrategieën voor elk kraanvak leiden tot optimale resultaten.

4. Flexibiliteit in meten

De draadloze sensoren bieden een enorme flexibiliteit in waar u in de kas kunt meten. Ze zijn eenvoudig te installeren en gemakkelijk te vervangen.
Met het GroSens systeem is het uiterst eenvoudig om de draadloze sensoren, telkens wanneer dat nodig is, in een vooraf gedefinieerd kraanvak in de kas te plaatsen. De positie van de sensoren kan tijdens het teeltseizoen in een paar seconden gewijzigd worden. Hierdoor kunnen WG- en EC-gegevens van elke tevoren bepaalde plaats in de kas op elk moment gelezen worden. Het meten van representatieve matten leidt tot een beter WG- en EC-management. Bovendien leidt deze flexibiliteit in het plaatsen van de sensor niet tot extra installatiekosten. De draadloze systemen elimineren ook het risico op per ongeluk doorsnijden van elektriciteitskabels tijdens het teeltseizoen.

5. Klantspecifieke configuraties mogelijk

Omdat het GroSens systeem modulair is, kan het opgeschaald worden naar meerdere configuraties.
De GroSens basisset is ontworpen om betrouwbare, representatieve WG- en EC-cijfers voor een kraanvak te garanderen. Naargelang de grootte van de kas en of de teler de volgende stap in precisie-irrigatie wil zetten, zijn alle componenten in de GroSens basisset apart verkrijgbaar. Hierdoor kan het GroSens systeem voor iedere
teler perfect individueel geconfigureerd worden.