Kies taal

Duurzaamheid

Hoe moet de wereld in 2050 worden gevoed?

In 2050 bedraagt de wereldpopulatie 9 miljard mensen en daarvan woont 70% in stedelijke gebieden. Deze groeiende stedelijke bevolking moet kunnen beschikken over gezond en voedzaam eten. Regeringen en non-gouvernementele organisaties (ngo's) propageren dat verse voeding gezond is en dat het belangrijk is om veilig voedsel te produceren dat op duurzame wijze is geteeld. Tegelijkertijd let de consument steeds meer op zijn gezondheid en wordt hij steeds meer aangetrokken door lokale, natuurlijke en duurzame kwaliteitsaanbiedingen. Deze trend is sterk verbonden aan de hedendaagse focus op gezond eten. Naar schatting zullen we de dubbele hoeveelheid gezond en voedzaam voedsel moeten gaan produceren, met maar de helft van de hedendaagse hulpbronnen. En daardoor staan we voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Water, meststoffen, grond en energie zijn essentiële hulpbronnen voor de voedselproductie. Minder dan 1% vers water op aarde is goed bereikbaar en geschikt voor gebruik door mensen. 70% van dat water wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw. Waterbeheer is een van de doelstellingen op de "Agenda 2030" van de Verenigde Naties. Meststoffenreserves, die essentieel zijn voor de voedselproductie, raken uitgeput. De voortdurende en toenemende vraag naar land heeft een negatieve impact gehad op het gebied en de kwaliteit van het land dat beschikbaar is voor de voedselproductie. En daarom moet de voedselproductie worden verdubbeld met maar de helft van de hedendaagse hulpbronnen. 

De voedselproductie moet worden verdubbeld met de helft van de hedendaagse hulpbronnen

Onze geschiedenis in duurzame teelt

Grodan levert innovatieve en duurzame teeltoplossingen voor professionele telers en  hobbytuinders. Ons team spant zich al bijna vijftig jaar in om een optimaal wortelmilieu te realiseren voor gezonde en sterke planten. We willen de duurzaamste teeltoplossingen ontwikkelen en deze toegankelijk maken voor gemeenschappen over de hele wereld. Dit is onze bijdrage aan een toekomstbestendige tuinbouw die mensen wereldwijd zal voorzien van gezonde voeding. Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties.

Onze teeltoplossingen zijn ontwikkeld voor Precision Growing. Dit is de meest duurzame teeltwijze waarbij de plant precies krijgt wat hij nodig heeft. Deze effectieve teeltwijze resulteert in een betere oogst en kwaliteit van het versproduct en tegelijkertijd worden waardevolle bronnen op de meest efficiënte manier gebruikt. Zo brengt Grodan het beste op het gebied van duurzaamheid samen. De producten van Grodan bevorderen een efficiënte productie van voedzame producten waardoor mensen gezond blijven. Ze hebben een positieve invloed op de aarde door het gebruik van bronnen te beperken. En de producten van Grodan ondersteunen telers daarnaast bij het optimaliseren van hun winst, zodat ze hun bedrijf ook in de toekomst kunnen voortzetten. 

Realiseer een duurzame voedselproductie voor toekomstige generaties.

Download brochure voor Passion for a better Future

Download Water Management Guide

Recyclen

Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Grodan. Milieuzorg maakt dan ook een belangrijk deel uit van ons beleid. Daarom bieden we onze klanten een professionele (landspecifieke) recyclingservice. Deze service garandeert een verantwoorde verwerking van gebruikte steenwolproducten.

  • Het gebruikte materiaal wordt tijdens de verwerking in drie afvalfracties gescheiden: plastic afval, plantenresten en steenwolgranulaat.
  • Resterend drainwater wordt voorzichtig gescheiden om te voorkomen dat het naar het oppervlaktewater spoelt.
  • Het organische afval wordt gebruikt om producten zoals compost te vervaardigen.
  • De fijngemaakte substraatmatten, -blokken en -pluggen worden in een energiearm proces verwerkt tot grondstof voor diverse productieprocessen. Bijvoorbeeld voor de productie van bakstenen, cement, potgrond of grondverbeteraars. Een deel van deze grondstof wordt gebruikt voor steenwolbriketten en in de ROCKWOOL-fabriek omgevormd tot nieuwe steenwolproducten.
  • De plastic verpakkingen van Grodan-producten worden verwerkt tot plastic granulaat en in de plasticindustrie gebruikt voor de productie van afvalzakken.

Dit hergebruik van afgedankte materialen zorgt er niet alleen voor dat er minder afval op de stortplaats belandt, het zorgt er ook voor dat minder nieuwe grondstoffen worden gebruikt. En dat is beter voor het milieu.

Recycling stone wool growing media in The Netherlands

Ik heb een vraag over Grodan

Back