Technisch ontwerp van het irrigatiesysteem

Het watersysteem staat centraal in het efficiënt functioneren van uw kas. In lijn met emissiereductie en best practices is het belangrijk dat u weet wat er zich afspeelt binnen het watersysteem. Het is daarom essentieel dat alle waterstromen binnen en buiten de kas in kaart worden gebracht en correct worden gecontroleerd. Dit helpt u om die gebieden te identificeren die de grootste (en kleinste) impact hebben in verhouding tot tot afvalwaterrecycling en het beheer van lozingen.

Meer Advies