Our thinking topics

Ontdekken waar ons denken over gaat

Topics

We can't find any results that match your search

grower, strawberry, greenhouse, plants, slabs, grodan
Thought Leadership

De kas over tien jaar

De glastuinbouw is een voorloper als het gaat om duurzame, schone en veilige productie van voedsel. Maar hoe gaat de sector de transitie maken naar een volledig circulair productiesysteem in de komende tien jaar?

Lees verder
grodan, flower, bio diversity, blog, article, greenhouse
Thought Leadership

High-tech biologie en natuurkundelessen uit de kas

Biologische en natuurlijke principes worden dagelijks toegepast in de kas. Hierdoor verlagen telers hun emissies en weren ze chemische bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
grodan, greenhouse
Thought Leadership

De steentjes die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

De glastuinbouw is hard op weg om de transitie te maken naar een circulaire economie. Hierbij staat niet de productie van zo veel en zo goedkoop mogelijk voedsel centraal, maar eentje waarbij duurzaam omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, lucht en water en met reststromen (zoals afval). In deze Food Forward paper kijken we samen met drie deskundigen naar de ontwikkeling richting een circulaire economie vanuit drie invalshoeken: heden, verleden en toekomst.

Lees verder
resources, chinese man, tomatoes, grodan
Thought Leadership

Diep geworteld in duurzame teelt

Minder land, minder water, minder meststoffen, minder CO2-uitstoot, maar een significant hogere teeltopbrengst. Dat is precisieteelt. Substraten van steenwol spelen daarin een sleutelrol. Goed geworteld in steenwol kun je het groeiproces van een gewas optimaal reguleren. Dit is één duurzaamheidsaspect van telen op steenwol. Maar er is meer!

Lees verder
Graphic from Group Sustainability Report 2017
Gordan graphic no note below

See updated illustration  from 2018 report
Thought Leadership

Meer telen met minder

We moeten duurzamere manieren vinden om de groeiende, verstedelijkte bevolking te voeden. Met ROCKWOOL-producten kan de moderne tuinbouw de productie verhogen terwijl er minder natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt.

Lees verder
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.
Thought Leadership

De uitdaging: hogere productie met minder watergebruik

Het telen op hydrocultuur neemt overal ter wereld toe, zowel in rijke als in arme landen, en biedt een deel van de oplossing om toekomstige generaties van gezond en veilig voedsel te voorzien.

Lees verder
Meer laden
GroSens, grodan

GroSens

De Grodan GroSens MultiSensor is een draadloos en flexible multisensor-meetsysteem, dat de gebruiker 24/7 een zeer nauwkeurig en betrouwbaar realtime inzicht geeft in de WG, het EC en de temperatuur van de wortelomgeving.

Lees meer