e-Gro
Water Management

Biologisch afbreekbare plastics: 7 dingen die je als teler moet weten

Stefanie Wienhoven

Sinds onze oprichting meer dan 50 jaar geleden werken wij mee aan de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. De zorg voor het milieu hoort hier uiteraard bij. Bij onze productontwikkeling kijken we daarom ook naar duurzamere alternatieven voor de plastics om onze substraatproducten mee te verpakken. Zonder hierbij in te boeten op de prestaties die de materialen gedurende het hele jaar moeten leveren. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een hoge luchtvochtigheid in de kas.

Lees in dit document wat je als teler moet weten wat Grodan vindt en doet met het gebruik van (biologisch afbreekbare) plastics, ofwel de folies rondom de producten.

Grodan, product

1. Welk soort plastic gebruikt Grodan om de substraatproducten te verpakken?
Onze matten en blokken worden momenteel verpakt in een Lage Dichtheid Poly Etheen (LDPE) folie. Dit product is gemaakt van olie en is een van de meest gebruikte folies in de markt. LDPE heeft eigenschappen dat het waterafstotend is en goed isoleert.

2. Hoe duurzaam is jullie verpakkingsfolie? Kun je het bijvoorbeeld ook recyclen?
LDPE-folie is niet biologisch afbreekbaar en kan niet gecomposteerd worden. Het materiaal is echter wel heel goed recyclebaar. Daarom biedt Grodan telers een professionele recycling service aan om aan het einde van het teeltseizoen de folie van het substraat te verwijderen, te scheiden van de steenwol en plantenresten en te recyclen. Deze service is een voorwaarde van het door Grodan behaalde EU Ecolabel.

Grodan is de eerste en de enige steenwolproducent die dit label heeft verkregen. Het is een milieukeurmerk van de EU voor non-foodproducten.

3. Zijn er ook alternatieven voor LDPE-verpakkingsfolie?
Ja, want er is heel veel aandacht in de markt voor verdere verduurzaming van de teelt. Zo zijn er substraatproducten op de markt gekomen met een verpakking gebaseerd op bio-folie. Biologisch verwijst in dit geval naar de gebruikte grondstof olie die vervangen is door bijvoorbeeld suikers of zetmeel. Er zijn momenteel twee van deze typen bio-folie op de markt. Het verschil tussen deze folies zit in de wijze van composteren:

Composteerbare bio-folie: dit houdt in dat de folie van biologisch materiaal is gemaakt en composteerbaar is onder natuurlijke invloeden als water of warmte. Het composteringsproces begint hierbij al tijdens de teelt. Het nadeel van deze folie is dat het bij vocht afbreekt en dus kwetsbaar is in de kas.

Niet-composteerbare bio-folie: het gaat hier om folie die niet natuurlijk composteerbaar is en dus niet op het land hergebruikt kan worden, of met organisch afval gerecycled kan worden. Voor het recyclingproces dient dit materiaal altijd gescheiden te worden van substraat en groenafval, net zoals nu gedaan wordt met de gangbare LDPE-folie. De recycler moet hiervoor dus nog steeds een aparte voorziening inrichten.

4. Is bio-folie beter voor het milieu? Wat vindt Grodan hiervan?
Nee. De term bio-folie betekent niet automatisch dat deze folie ook duurzamer is. De duurzaamheid van foliemateriaal hangt bij zowel composteerbare als niet-composteerbare bio-folie namelijk ook af van de manier waarop de voorzieningen bij de recyclingketen zijn ingericht. Het machinaal scheiden van deze kunststoffen in nog geen gemeengoed in de recyclingwereld.
Biologische folie is dus lang niet altijd zo duurzaam als op eerste gezicht misschien lijkt. Stel jezelf als teler daarom de volgende vragen:

⦁ Welk materiaal gebruik je?
⦁ Is dit materiaal wel of niet composteerbaar?
⦁ Weet je op welke wijze het materiaal door het recyclingbedrijf gecomposteerd wordt?
⦁ Kan je zelf de juiste voorzieningen treffen zodat jouw afbreekbare folies ook daadwerkelijk gerecycled kunnen worden?


5. Past Grodan ook bio-folie toe in de substraatproducten?
Nee, dit doen wij bewust niet. Op basis van het huidige aanbod van verpakkingsmaterialen en de inrichting van de recyclingketen in de markt zijn wij van mening dat de huidige manier van het verpakken van onze substraatproducten momenteel de meest duurzame optie is. Omdat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel staat blijven we wel voortdurend investeren in onderzoek naar duurzamere alternatieven, ook voor ons verpakkingsmateriaal.

6. Blijft Grodan het EU Ecolabel houden als jullie geen biologisch afbreekbare plastics gebruiken?
Jazeker. Het EU Ecolabel biedt een garantie voor telers dat het product volgens de hoogste duurzaamheidsmaatstaven is geproduceerd. Een belangrijke vereiste van dit label is dat een bedrijf voor 70% van de afzet een recyclingoplossing aanbiedt. Bovendien moeten de producten zelf voor minimaal 30% uit gerecycled materiaal bestaan. Onze huidige producten, inclusief de verpakking van LDPE-folie, voldoen al aan deze eisen. We houden nationale en regionale richtlijnen en eisen voor biologisch afbreekbare plastics nauwlettend in de gaten en streven er altijd naar om deze op te volgen of zelfs voorbij te streven. Op die manier is en blijft het EU Ecolabel een ultieme controle op onze werkwijze.

7.Staat Grodan garant voor het innemen van de plastic verpakking, als recyclers in de toekomst alleen nog maar biodegradable ofwel biologisch afbreekbaar plastic willen innemen?
Ja, we staan hier garant voor omdat wij het belangrijk vinden dat we telers een goede oplossing kunnen bieden voor hun gebruikte Grodan-steenwolproducten. We hebben hier onze professionele recycle service voor ingericht, waarmee we in nauw contact staan met recyclers wereldwijd.

Nog drie leuke ‘recycleweetjes’:
⦁ De gebruikte steenwol wordt gezuiverd en door middel van een energiearm proces verwerkt tot grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bakstenen.

⦁ In de ROCKWOOL fabrieken wordt de gegranuleerde steenwol hergebruikt voor de productie van nieuwe steenwol.

⦁ Grodan werkt met telers uit circa 70 landen. Het recycleprogramma wordt in steeds meer landen uitgerold. In Nederland ligt het recycling percentage bijna op 100%.

Meer weten?

Voor meer informatie, klik hier 

Voor overige vragen over onze folies en / of recycling service, neem contact op met onze specialisten.

Onze laatste blogs

grodan, blog, huub
Sustainable Growing

Een kijkje achter de schermen bij Grodan

Hebt u zich weleens afgevraagd wat er achter de schermen bij Grodan gebeurt om ervoor te zorgen dat u de producten ontvangt die u hebt besteld? Ontdek alles via deze serie interviews met mensen die er alles van weten! Deze keer spraken we met Huub Hermus, Key Account Manager Vegetables voor West-Nederland.

Lees verder
Grodan, shoot, e-gro, Gursel Karacor
e-Gro

Klant case: aan de slag met gewasregistratie en e-Gro

Benieuwd hoe ‘e-Gro gewasregistratie’ jou kan helpen bij het optimaliseren van de teeltstrategie? Bekijk de onderstaande video’s en ervaar hoe gewasregistratie in de praktijk wordt toegepast bij tomatenkwekerij Van Rens.

Lees verder
grodan, blog
Sustainable Growing

Grodan test met gerecycled plastic in folies: ‘De kwaliteit blijft gewaarborgd.’

Bij Grodan is men al een paar jaar bezig met verschillende proeven op het gebied van recycling, een belangrijke stap als het gaat om duurzaamheid. Welke voordelen heeft het gebruik van gerecyclede materialen van onze producten voor telers, hoe werkt het precies en wat komt er allemaal bij kijken? Susanne Ruthenberg, International Product Quality Manager van Grodan, legt het in dit interview uit.

Lees verder
Grodan beauty of horticulture series
Sustainable Growing

De zoektocht naar weerbare wortelzones die tegen een stootje kunnen

Organisaties en academici zijn voortdurend op zoek naar innovatieve, baanbrekende manieren om nieuwe en bestaande ziekten op een natuurlijke wijze te bestrijden.

Lees verder