Water Management

Blokkwaliteit speelt gedurende de hele teelt een rol

Thomas Peters

Antoni de Bruin van ACB Agro uit Klazienaveen stelt hoge eisen aan zijn matten en blokken. Op de helft van zijn bedrijf teelt hij eerst komkommers en vervolgens vanaf het voorjaar paprika's. Om te zorgen dat de paprika's niets te kort komen, heeft hij in de combikas gekozen voor Grotop Master matten in combinatie met Plantop NG2.0-blokken. “Ik wil dat het blok onder alle omstandigheden goed vochtig blijft.”

Propagation testimonial Thomas

Antoni de Bruin is een duizendpoot. Naast zijn 6 ha grote bedrijf is hij zelfstandig teeltvoorlichter. De verhouding is ongeveer tweederde – eenderde. “Maar ik werk wel meer dan 40 uur per week”, bekent hij. Hij werkt praktijkgericht en geeft met name voorlichting aan teeltmanagers op grotere glasgroentebedrijven.”

Zijn bedrijf bestaat uit twee locaties van ieder 3 ha. Locatie 1 is een belicht bedrijf waar hij in de winter begint met komkommers en vanaf het voorjaar groene paprika's teelt. “Ik heb gekozen voor het ras 'Red Wing'. Dit ras kleurt langzaam door en is resistent tegen het tomatenbronsvlekkenvirus.”

Op locatie 2 teelt hij jaarrond gele paprika's. “Op 25% van het bedrijf staat het gele ras 'Sven' en op 75% een nieuw ras dat nog onder nummer (E20B.0308) is en pas van de zomer een definitieve naam krijgt. Dit nieuwe ras is ook resistent tegen tomatenbronsvlekkenvirus. Het is alleen nog niet in voldoende aantallen beschikbaar voor het hele bedrijf.”

Matkeuze
De matkeuze verschilt per locatie. Dit jaar heeft de teler op de belichte tuin gekozen voor Grotop Master matten. “Tijdens de komkommerteelt stuur ik het gewas door veel en grote gietbeurten te geven naar een vegetatieve groei. Tijdens de vervolgteelt paprika moet je terug naar minder en kleinere gietbeurten. Vorig jaar had ik Prestige 10 cm hoog voor de komkommerteelt. Deze mat is heel geschikt voor een snelle inworteling, maar door de omschakeling naar een andere watergeefstrategie in de paprikateelt hebben we dit jaar in de combikas gekozen voor Grotop Master. De paprika's staan er nu vier weken op en de mat is van boven tot onder mooi doorworteld. Voor de onbelichte teelt is de keuze gevallen op Supreme matten vanwege de snelle en uniforme inworteling en de generatieve impuls rond het moment van de eerste zetting.”

Antoni heeft een prima keuze gemaakt volgens Thomas Peters, teeltadviseur opkweek wereldwijd bij Grodan. Voor de belichte combiteelt komt de Grotop Master vanwege zijn verharde toplaag in dit specefieke teeltsysteem goed tot zijn recht. “Deze keuze heeft heeft er toe geleid dat hij safer met paprika`s kan starten na zijn komkommerteelt. Voor de onbelichte teelt gebruikt hij Supreme-matten. Deze matten zijn speciaal ontwikkeld voor de paprika teelt, mooi uniform en goed stuurbaar.”

Mooie uniforme, vochtige blokken
De Bruin vraagt bij zijn plantenkweker om Plantop NG2.0 blokken. Ze passen goed bij de beide matten die hij gebruikt en bewegen met de mat mee qua watergehalte en EC. Hij heeft voor een blok gekozen met duo stekergaten. De steker staat volgens Antoni op deze manier verder van de stengelvoet af. Dit heeft als voordeel dat het water gedurende het hele teeltseizoen goed het blok in druppelt en hij dus geen last heeft van overlopende blokken. Hierdoor blijft het watergehalte in het blok en tussen de blokken onderling uniformer.

Hij hecht er veel waarde aan dat het blok gedurende de teelt onder alle teeltomstandigheden goed vochtig blijft. Als je een Grodan-mat hebt met een ander blok erop, dan zie je die blokken verdrogen. Het is belangrijk dat het blok bovenin, bij de stengelvoet vochtig blijft. Dat is de plek waar de plant de nieuwe wortels aanmaakt. Als dat niet goed gebeurt, verlies je volume en groei.”

Hij ziet nog meer voordelen. Het is fijn dat het watergehalte over het etmaal heen zo gelijkmatig mogelijk is in het blok. Het is niet de bedoeling dat de plant 's nachts het water uit het blok haalt in plaats van uit de mat. Bovendien vindt hij het belangrijk dat het blok niet té nat is. Als de matten en blokken te nat zijn, treedt er zuurstofgebrek op en is de plant gevoeliger voor Pythium.

Tot slot zijn de wortels bij Plantop NG2.0 mooi door het blok heen verdeeld en hierdoor reageren ze goed op de plantbelasting. “Bij een zware vruchtzetting heb je wat minder wortels. Als de plant weer meer vegetatief groeit, komen de wortels weer mooi verdeeld over het gehele blok terug.”

Sensoren
De Bruin heeft geen last van dikke poten bij zijn paprika's. Dat komt door een aantal factoren: het kantelen van de pluggen en het voorkomen van verslijming in combinatie met de watergeefstrategie. Standaard worden de pluggen bij paprika 90° gekanteld om dikke poten te voorkomen. “Wij laten de planten opkweken bij Valstar Plantenkwekerij in 's-Gravenzande. Deze kantelt de pluggen 180°. Dikke poten bij paprika komen wij nooit tegen.”

Natuurlijk hangt het ook samen met de watergeefstrategie. De Bruin heeft nu tien Grosens sensoren voor het 6 hectare grote bedrijf. “Als we de paprikaplanten gaan poten, plaatsen we deze sensoren eerst in de blokken. Op het gemiddelde van de gemeten waarden geven we water. Na ongeveer vier weken – als de planten voldoende zijn ingeworteld in de mat – halen we de sensoren uit de blokken en steken we ze in de mat. Je gaat dan op de mat sturen.”

De teler heeft nog een paar aandachtspunten die hij goed kan monitoren aan de hand van het Grosens systeem: “We voorkomen dat de mat en het blok niet té nat de nacht in gaat. We kiezen voor minder, maar langere beurten in plaats van meer, maar kortere beurten. We streven naar minder dan vier keer per uur water geven. Als je te vaak water geeft, bestaat het gevaar op verslijmen.”

“De beginfase is cruciaal voor elke teelt”, vult Thomas Peters aan. “In deze fase zitten de wortels nog in het blok. Het is belangrijk om hier dan op te sturen. Maar ook wanneer de sensor uit het blok in de mat wordt gezet, heeft het blok nog een taak: voldoende vochtig blijven.”

Onze laatste blogs

Plantui Photo 5
By Lynn Radford
e-Gro
Water Management

Grodan pluggen spelen een sleutelrol voor het succes van smart indoor gardens

Het uit Finland afkomstige Plantui produceert smart indoor gardens voor de verkoop aan consumenten. Dankzij tal van macrotrends waaronder duurzaamheid, voedselveiligheid, lokale herkomst, gezond eten en thuis koken, wist het bedrijf de omzet afgelopen jaar te verdubbelen. Naast de innovatieve led technologie en het gesloten irrigatiesysteem spelen de Grodan pluggen waarin de eetbare planten worden gekweekt een sleutelrol voor het succes van deze 'verticale teeltbedrijven' in het klein voor thuis.

Lees verder
blog, greenhouse, green knowledge, development, horticulture, russia
Sustainable Growing

Met groene kennis bijdragen aan de ontwikkeling van de Russische glastuinbouwsector

Grodan is al meer dan 20 jaar actief op de Russische markt. Een uitdagende markt, waar telers te maken hebben met een veranderend klimaat en afnemende natuurlijke hulpbronnen, en waar consumenten steeds vaker om verse producten vragen. Hoe kan een internationale organisatie als Grodan in nauw contact blijven met telers en gedijen in zo'n land van uitersten? En wat kunnen we doen om telers te helpen om te schakelen naar een circulaire economie? We vroegen het Aleksey Kurenin, Business Manager RSM (Russian Speaking Markets) bij Grodan.

Lees verder
Tico VF2
By Lynn Radford
e-Gro
Water Management

De voordelen van teeltmedia op basis van steenwol in vertical farming

Vertical farming begint wereldwijd een steeds stevigere voet aan de grond te krijgen, en niet in de laatste plaats omdat er een aantal grote maatschappelijke trends mee gemoeid gaan, zoals het lokale karakter en duurzaamheid. In dit artikel legt Tico van Leeuwen uit waarom het selecteren van het juiste teeltmedium zo belangrijk is voor het creëren van de optimale omstandigheden voor sterke en gezonde planten, en waarom steenwol een goede keuze is voor vertical farming.

Lees verder
vertical farming, botany, learning, grodan
Water Management

Innovatie in de kas: hoe co-creatie leidt tot duurzame, belichte komkommerteelt

Afgelopen jaar in oktober, vlak voor de donkere wintermaanden, zijn tien partijen uit de glastuinbouwsector aan de slag gegaan met het telen van komkommers bij research centrum Botany, zo leerden we tijdens de eerste aflevering over deze proef. Deze partijen kwamen samen om te onderzoeken hoe we komkommers in deze tijd van het jaar op een zo duurzame, efficiënte manier in de kas kunnen telen met behulp van extra (LED) belichting.

Lees verder