Sustainable Growing

De zoektocht naar weerbare wortelzones die tegen een stootje kunnen

Organisaties en academici binnen de glastuinbouw zoeken continu naar nieuwe, innovatieve manieren om bestaande en nieuwe ziektes in planten op een natuurlijke wijze te bestrijden. Zo is Grodan, onder leiding van Peter Spoor, Director Applications & Development, op dit moment betrokken bij nationale en internationale onderzoeksinitiatieven om de rol en functie van micro-organismes in substraten beter te begrijpen. In dit onderzoek legt Spoor uit waarom deze onderzoeken zo relevant zijn voor de sector. “Door microbiologisch leven op de juiste manier te stimuleren en te sturen, wordt de plant weerbaarder en kan hierdoor zelf makkelijker ziekteverwekkers bestrijden.”

Grodan beauty of horticulture series

Waar doet Grodan onderzoek naar?

Spoor: “We weten dat er talloze micro-organismes leven in de wortelzones van onze substraten, die in een bepaalde synergie met de plant leven. We weten zelfs dat er in steenwol vergelijkbare hoeveelheden aan micro-organismes leven als in ‘normale’ aarde (behalve bij schimmels, die iets achter lopen). Zij werken op een zelfde manier als de darmflora in je eigen lichaam. Als dat gezond is, geeft dat een positief effect op de rest van je lichaam; je eigen weerbaarheid en gezondheid. Nou, bij ons onderzoek naar micro-organismes gaat het over flora in de wortelzone van onze substraatoplossingen. Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor deze micro-organismes, aangezien deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van pathogenen (ziekteverwekkers), op natuurlijke wijze. Door microbiologisch leven op de juiste manier te stimuleren en te sturen, wordt de plant namelijk weerbaarder en kan hierdoor zelf makkelijker pathogenen bestrijden. Als gevolg hiervan kan het gebruik van pesticiden in de sector nog meer verminderd worden.”

Hoe onderzoeken jullie dat dan precies?

“Er is op dit moment veel aandacht in de sector en de academische wereld om beter te kunnen begrijpen wat de rol en de functie is van het microbiologische leven in de wortelzone, zodat we hierop kunnen inspelen en dit kunnen optimaliseren tijdens het teeltproces. Grodan doet mee aan nationale en internationale onderzoeksinitiatieven, waarbij wij onderzoeken wat voor microbiologisch leven er in onze huidige substraatoplossingen zit, hoe dit reageert op bepaalde pathogenen en wat er nodig is om een nog effectiever microbiologisch leven te stimuleren in het substraat. Zo bestuderen we bijvoorbeeld of je door middel van het sturen van andere componenten in het substraat, zoals pH-waardes, nutriënten en zuurstof, invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van deze micro-organismes. Uiteindelijk is het doel van deze onderzoeken dat we de natuur zoveel mogelijk willen nabootsen en dat we op preventieve, natuurlijke wijze ziektes kunnen bestrijden. We willen snappen hoe de micro-organismes in de wortelzone interacteren met de plant en hoe deze zichzelf sterker maken om huidige en nieuwe pathogenen te bestrijden.”

Waarom is er nu meer aandacht voor microbiologisch leven in de glastuinbouwsector?

“Allereerst zetten alle partijen binnen de sector, inclusief Grodan, zich in om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Dit is al jarenlang een prioriteit in de sector, maar wordt nu extra versterkt door de steeds groter wordende vraag in onze samenleving. De consument wil geen voedsel meer met pesticiden erop. Dus ontstaat er een grote druk vanuit retailers op telers om pesticidevrij te zijn. Denk aan de The Green Deal op Europees niveau dat tot doel heeft om in 2050 van Europa het eerste klimaat-neutrale continent ter wereld te maken. Met als prominent onderdeel: The Farm to Fork Strategy voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Er ontstaat steeds meer wet- en regelgeving en druk op het reduceren van pesticiden. Daar willen en moeten wij ook een rol in spelen.

We blijven dus zoeken naar natuurlijke wijzen om ziektes in planten te bestrijden. Dat is een uitdaging, want als gevolg van klimaatverandering krijgen telers steeds weer te maken met nieuwe ziektes. Omdat het steeds warmer wordt, krijgen ook pathogenen de kans zich extra goed te verspreiden en overleven in onze voorheen wat koudere noordelijke gebieden. Dat betekent dat we nieuwe methoden moeten onderzoeken om telers te helpen op natuurlijke wijze pathogenen te kunnen bestrijden. Een vrij complexe, maar belangrijke opgave.”

ressources, plantop, dry, sweet pepper, grodan

Hoe gaan jullie dit uiteindelijk ‘aan de man brengen’ bij telers?

“We zitten nu nog midden in de onderzoeksfase, maar ons uiteindelijke doel is om substraatoplossingen te ontwikkelen voor telers waarin micro-organismen gezond en goed kunnen gedijen en een topprestatie kunnen leveren op het gebied van weerbaarheid. Op dit moment kijken we wat wij zelf kunnen aanpassen of toevoegen aan onze substraatoplossingen om het microbiologisch leven op te bouwen en te stimuleren. Daarnaast onderzoeken we ook met partners hoe we telers zo goed mogelijk kunnen helpen en adviseren hoe zij hun substraten kunnen sturen, zodat het microbiologisch leven in de wortelzone voor maximale weerbaarheid kan zorgen. Zo bestuderen we hoe de teler de weerbaarheid van de plant zelf kan sturen door verschillende componenten in het substraat aan te passen, maar ook door bijvoorbeeld microbiologische middelen van organisaties als Koppert toe te voegen (dus een soort van “Yakult” voor de plant). We zijn al tien jaar bezig met deze onderzoeken, dus het is heel mooi dat er nu meer aandacht voor is in de sector.”

Hoe passen deze onderzoeken in Grodans bredere strategie?

“Uiteindelijk willen wij onze substraatoplossingen zo ontwikkelen dat ze de teler helpen om op een zo efficiënte, precieze én duurzaam mogelijke manier groenten en fruit te kunnen telen, met zo min mogelijk gebruik van pesticiden. Hierbij leggen we veel focus op advies en ontwikkeling van een sterke wortelzone. Zo kijkt mijn team in andere onderzoeken ook naar het gebruik van sensoren in de substraten om de groei van de planten precies te kunnen sturen aan de hand van real-time data. Ook onderzoeken we de voordelen en risico’s van het gebruik van organische meststoffen. Al deze onderzoeken zijn erop gericht om de wortelzone van planten weerbaarder te maken en zodanig op een duurzame, efficiënte manier te telen. Ik verwacht dat er de komende jaren veel innovaties en ontwikkelingen gaan komen in de sector op het gebied van plantweerbaarheid. Dus ik ben blij dat ik hier met deze onderzoeken namens Grodan een bijdrage aan kan leveren.”

De in Canada geboren en getogen Peter Spoor, als zoon van Nederlandse emigrante, studeerde chemie aan de universiteit van Waterloo (vlak onder Toronto), is als basketbalfan nog altijd diehard fan van de Raptors, maar woont inmiddels bijna de helft van zijn leven in Nederland. Hij promoveerde (chemische technologie) op de TU van Eindhoven en belandde via Stork bijna acht jaar geleden bij Grodan waar hij uitgroeide tot Director Applications & Development.

microbiotics, peter spoor, grodan, blog