Water Management

Hoe wij bijdragen aan Wereldaardedag

Mirella Vitale
03 december 2018
RockWorld imagery, The big picture, greenery, machinery, field, agriculture

We streven naar een betere en duurzamere toekomst.

De maatschappij zou zich meer moeten richten op het bevorderen van duurzaamheid en het op nieuwe, creatieve manieren bijdragen aan een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Op Wereldaardedag leggen we de focus op drie van deze inspanningen en wijzen we u op initiatieven die dit doel steunen.

Aarde is donker en kruimelig en ziet er op het eerste gezicht niet erg interessant uit, maar speelt een grotere rol in ons leven dan u zich misschien realiseert. 95% van ons voedsel komt uit de bodem. Bovendien bevat grond drie keer meer koolstof dan de atmosfeer. Dit kan ons helpen om de uitdagingen aan te pakken van een veranderend klimaat.

Wereldaardedag wordt elk jaar op 5 december gevierd in het hoofdkwartier van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties in Rome, de regionale kantoren en door middel van nationale en lokale evenementen die de bodem in het middelpunt te zetten en wereldwijd bewustzijn omtrent het belang ervan creëren. Het thema van dit jaar is “Be the Solution to Soil Pollution” (wees de oplossing voor bodemvervuiling), om mensen bewust te maken van de ernst van bodemverontreiniging en als oproep om te stoppen met het verontreinigen van onze bodem. 

De VN hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die ingaan op wereldwijde uitdagingen en een duurzamere toekomst en betere levenskwaliteit stimuleren. Vier van deze doelen vergemakkelijken het gevecht tegen bodemverontreiniging met doelstellingen gebaseerd op onze natuurlijke hulpbronnen en hoe deze gerelateerd zijn aan voedsel en veiligheid.

We moeten er allemaal naar streven om duurzame landbouw te bevorderen, zodat we een einde kunnen maken aan honger. Aangezien er in 2050 50% meer voedsel nodig is voor de wereld en haar groeiende bevolking, terwijl onze natuurlijke hulpbronnen snel slinken, hebben we een efficiëntere en haalbare manier nodig om voedsel te produceren (FAO, IFAD, UNICEF, WFP en WHO, 2017). Bij ROCKWOOL maken onze producten moderne tuinbouw mogelijk, terwijl er minder natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden.

In 2017 werkten we samen met Wageningen University in Nederland om de positieve invloed van het telen van tomaten en komkommers op tuinbouwsubstraat van Grodan, onderdeel van de ROCKWOOL Group, te becijferen in vergelijking met gewassen die in de volle grond in kassen geteeld worden.

Jaarlijks voorzien producten van Grodan
0

85.000
mensen van drinkwater door het efficiënte gebruik van water en land

Rockflow-steenwolelementen absorberen
0

van hun volume in water om bodemaantasting te helpen voorkomen.

We hebben vastgesteld dat substraten van Grodan 76% meer groenten opbrengen, waarmee we een verhoogde voedselzekerheid kunnen bereiken. Bovendien verdubbelt dit de landbouwproductiviteit en inkomens van kleinschalige voedselproducenten, waardoor ze zeker zijn van werk.

Uit de resultaten bleek ook dat er voor producten van Grodan 53% minder water en 80% minder grond nodig is. Dit vertaalt zich in drinkwater voor 85.000 mensen voor een heel jaar (Wereldgezondheidsorganisatie, 2003) en in een besparing van 26.000 hectare land (Heuvelink en Marcelis, Wageningen University 2018).

Hydroculturen van Grodan kunnen eigenlijk overal geplaatst worden, zelfs in stedelijke gebieden die anders geheel ongeschikt zouden zijn voor traditionele grondteelt, waardoor onze beperkte bodembronnen vrijkomen.

Bovendien waarborgen we het welzijn van mensen door hen te beschermen tegen de effecten van extreme weersomstandigheden. Lapinus, onderdeel van de ROCKWOOL Groep, heeft gebruikgemaakt van het vermogen van steenwol om water te absorberen en af te stoten, en op basis daarvan een waterbeheersysteem ontwikkeld met de naam Rockflow.

De steenwolelementen van Rockflow absorberen bijna 95 procent van hun volume in water en kunnen in stedelijke omgevingen gebruikt worden. Ze absorberen namelijk snel overtollig water en geven dit langzaam vrij in ondergrondse steenwolbassins, terwijl bovengrondse activiteiten en faciliteiten functioneel en intact blijven. Zodoende kan met Rockflow bodemaantasting door hevige regenval en overstromingen geminimaliseerd worden. 

Tot slot moet circulariteit voor iedereen een prioriteit zijn om duurzame consumptie- en productiepatronen te garanderen. Bij ROCKWOOL betekent dit dat onze producten niet alleen duurzaam zijn, maar ook op natuurlijke wijze gerecycled kunnen worden en daarom wereldwijd afval en bodemverontreiniging verminderen. Bovendien hebben we onze technologie ontwikkeld om grondstoffenverbruik verder te verminderen door secundaire materialen van andere industrieën te gebruiken.

 

Een derde van onze wereldwijde bodem is al aangetast. Omdat onze bevolking groeit, is het nog nooit zo belangrijk geweest voor ons om dit gevaar te bestrijden door oplossingen te kiezen die onze levensomstandigheden verbeteren.

Daarom nodigen we iedereen uit om vandaag samen met ons Wereldaardedag te vieren, terwijl we trachten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen beter uit te voeren. Leer  hier meer over hoe wij het verschil maken, of ontdek op de VN-website wat u zelf kunt doen om te helpen bij het realiseren van een duurzamere toekomst.

Onze laatste blogs

Plantui Photo 5
By Lynn Radford
e-Gro
Water Management

Grodan pluggen spelen een sleutelrol voor het succes van smart indoor gardens

Het uit Finland afkomstige Plantui produceert smart indoor gardens voor de verkoop aan consumenten. Dankzij tal van macrotrends waaronder duurzaamheid, voedselveiligheid, lokale herkomst, gezond eten en thuis koken, wist het bedrijf de omzet afgelopen jaar te verdubbelen. Naast de innovatieve led technologie en het gesloten irrigatiesysteem spelen de Grodan pluggen waarin de eetbare planten worden gekweekt een sleutelrol voor het succes van deze 'verticale teeltbedrijven' in het klein voor thuis.

Lees verder
blog, greenhouse, green knowledge, development, horticulture, russia
Sustainable Growing

Met groene kennis bijdragen aan de ontwikkeling van de Russische glastuinbouwsector

Grodan is al meer dan 20 jaar actief op de Russische markt. Een uitdagende markt, waar telers te maken hebben met een veranderend klimaat en afnemende natuurlijke hulpbronnen, en waar consumenten steeds vaker om verse producten vragen. Hoe kan een internationale organisatie als Grodan in nauw contact blijven met telers en gedijen in zo'n land van uitersten? En wat kunnen we doen om telers te helpen om te schakelen naar een circulaire economie? We vroegen het Aleksey Kurenin, Business Manager RSM (Russian Speaking Markets) bij Grodan.

Lees verder
Tico VF2
By Lynn Radford
e-Gro
Water Management

De voordelen van teeltmedia op basis van steenwol in vertical farming

Vertical farming begint wereldwijd een steeds stevigere voet aan de grond te krijgen, en niet in de laatste plaats omdat er een aantal grote maatschappelijke trends mee gemoeid gaan, zoals het lokale karakter en duurzaamheid. In dit artikel legt Tico van Leeuwen uit waarom het selecteren van het juiste teeltmedium zo belangrijk is voor het creëren van de optimale omstandigheden voor sterke en gezonde planten, en waarom steenwol een goede keuze is voor vertical farming.

Lees verder
vertical farming, botany, learning, grodan
Water Management

Innovatie in de kas: hoe co-creatie leidt tot duurzame, belichte komkommerteelt

Afgelopen jaar in oktober, vlak voor de donkere wintermaanden, zijn tien partijen uit de glastuinbouwsector aan de slag gegaan met het telen van komkommers bij research centrum Botany, zo leerden we tijdens de eerste aflevering over deze proef. Deze partijen kwamen samen om te onderzoeken hoe we komkommers in deze tijd van het jaar op een zo duurzame, efficiënte manier in de kas kunnen telen met behulp van extra (LED) belichting.

Lees verder