Water Management

Hoe wij bijdragen aan Wereldaardedag

Mirella Vitale
3 December 2018

We streven naar een betere en duurzamere toekomst.

De maatschappij zou zich meer moeten richten op het bevorderen van duurzaamheid en het op nieuwe, creatieve manieren bijdragen aan een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Op Wereldaardedag leggen we de focus op drie van deze inspanningen en wijzen we u op initiatieven die dit doel steunen.

Aarde is donker en kruimelig en ziet er op het eerste gezicht niet erg interessant uit, maar speelt een grotere rol in ons leven dan u zich misschien realiseert. 95% van ons voedsel komt uit de bodem. Bovendien bevat grond drie keer meer koolstof dan de atmosfeer. Dit kan ons helpen om de uitdagingen aan te pakken van een veranderend klimaat.

Wereldaardedag wordt elk jaar op 5 december gevierd in het hoofdkwartier van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties in Rome, de regionale kantoren en door middel van nationale en lokale evenementen die de bodem in het middelpunt te zetten en wereldwijd bewustzijn omtrent het belang ervan creëren. Het thema van dit jaar is “Be the Solution to Soil Pollution” (wees de oplossing voor bodemvervuiling), om mensen bewust te maken van de ernst van bodemverontreiniging en als oproep om te stoppen met het verontreinigen van onze bodem. 

De VN hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die ingaan op wereldwijde uitdagingen en een duurzamere toekomst en betere levenskwaliteit stimuleren. Vier van deze doelen vergemakkelijken het gevecht tegen bodemverontreiniging met doelstellingen gebaseerd op onze natuurlijke hulpbronnen en hoe deze gerelateerd zijn aan voedsel en veiligheid.

We moeten er allemaal naar streven om duurzame landbouw te bevorderen, zodat we een einde kunnen maken aan honger. Aangezien er in 2050 50% meer voedsel nodig is voor de wereld en haar groeiende bevolking, terwijl onze natuurlijke hulpbronnen snel slinken, hebben we een efficiëntere en haalbare manier nodig om voedsel te produceren (FAO, IFAD, UNICEF, WFP en WHO, 2017). Bij ROCKWOOL maken onze producten moderne tuinbouw mogelijk, terwijl er minder natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden.

In 2017 werkten we samen met Wageningen University in Nederland om de positieve invloed van het telen van tomaten en komkommers op tuinbouwsubstraat van Grodan, onderdeel van de ROCKWOOL Group, te becijferen in vergelijking met gewassen die in de volle grond in kassen geteeld worden.

Jaarlijks voorzien producten van Grodan
0

85.000
mensen van drinkwater door het efficiënte gebruik van water en land

Rockflow-steenwolelementen absorberen
0

van hun volume in water om bodemaantasting te helpen voorkomen.

We hebben vastgesteld dat substraten van Grodan 76% meer groenten opbrengen, waarmee we een verhoogde voedselzekerheid kunnen bereiken. Bovendien verdubbelt dit de landbouwproductiviteit en inkomens van kleinschalige voedselproducenten, waardoor ze zeker zijn van werk.

Uit de resultaten bleek ook dat er voor producten van Grodan 53% minder water en 80% minder grond nodig is. Dit vertaalt zich in drinkwater voor 85.000 mensen voor een heel jaar (Wereldgezondheidsorganisatie, 2003) en in een besparing van 26.000 hectare land (Heuvelink en Marcelis, Wageningen University 2018).

Hydroculturen van Grodan kunnen eigenlijk overal geplaatst worden, zelfs in stedelijke gebieden die anders geheel ongeschikt zouden zijn voor traditionele grondteelt, waardoor onze beperkte bodembronnen vrijkomen.

Bovendien waarborgen we het welzijn van mensen door hen te beschermen tegen de effecten van extreme weersomstandigheden. Lapinus, onderdeel van de ROCKWOOL Groep, heeft gebruikgemaakt van het vermogen van steenwol om water te absorberen en af te stoten, en op basis daarvan een waterbeheersysteem ontwikkeld met de naam Rockflow.

De steenwolelementen van Rockflow absorberen bijna 95 procent van hun volume in water en kunnen in stedelijke omgevingen gebruikt worden. Ze absorberen namelijk snel overtollig water en geven dit langzaam vrij in ondergrondse steenwolbassins, terwijl bovengrondse activiteiten en faciliteiten functioneel en intact blijven. Zodoende kan met Rockflow bodemaantasting door hevige regenval en overstromingen geminimaliseerd worden. 

Tot slot moet circulariteit voor iedereen een prioriteit zijn om duurzame consumptie- en productiepatronen te garanderen. Bij ROCKWOOL betekent dit dat onze producten niet alleen duurzaam zijn, maar ook op natuurlijke wijze gerecycled kunnen worden en daarom wereldwijd afval en bodemverontreiniging verminderen. Bovendien hebben we onze technologie ontwikkeld om grondstoffenverbruik verder te verminderen door secundaire materialen van andere industrieën te gebruiken.

 

Een derde van onze wereldwijde bodem is al aangetast. Omdat onze bevolking groeit, is het nog nooit zo belangrijk geweest voor ons om dit gevaar te bestrijden door oplossingen te kiezen die onze levensomstandigheden verbeteren.

Daarom nodigen we iedereen uit om vandaag samen met ons Wereldaardedag te vieren, terwijl we trachten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen beter uit te voeren. Leer  hier meer over hoe wij het verschil maken, of ontdek op de VN-website wat u zelf kunt doen om te helpen bij het realiseren van een duurzamere toekomst.

Onze laatste blogs

grodan, egro, e-gro, release, video, grodan101
e-Gro

e-Gro Q1-update: Geoptimaliseerde irrigatiestrategieën inclusief nieuwe 'look en feel' van de module Omstandigheden

We hopen dat de eerste opbrengsten van het seizoen naar tevredenheid waren en dat het invoeren van de oogstplanning in e-Gro soepel verloopt. Voor een optimale teeltstrategie is het verzamelen en analyseren van gegevens belangrijker dan ooit. Daarom ondersteunen we u met updates, zodat u voortdurend uw gewasprestaties kunt blijven verbeteren. De nieuwe e-Gro-update is vanaf vandaag beschikbaar.

Lees verder
grodan, egro, e-gro, crop module, video, vegetable
e-Gro

Hoe het werkt – De Gewasmodule van e-Gro

Voor een optimale teeltstrategie is gewasmonitoring van essentieel belang. Het begint allemaal met het registreren van de gewasgegevens. Dit kan eenvoudig met een wekelijkse gewasregistratie. Gewasregistratie is het vastleggen van de belangrijkste gegevens van het gewas.

Lees verder
Grodan, greenhouse, energy saving, plant activity, article, news, jos beerens
By Jan van Staalduinen
Water Management

Let goed op watergift, voeding en koude voeten

Door de sterk gestegen energieprijzen zien veel telers zich genoodzaakt om minder te belichten, de thermostaat iets omlaag te draaien en langer te schermen. Als de watergift en voeding daarop niet worden afgestemd, kan dat grote gevolgen hebben voor het gewas en de wortels, waarschuwt teeltadviseur Jos Beerens van Grodan.

Lees verder
grodan, greenhouse
By Andrew Lee
Sustainable Growing

Innovaties in de glastuinbouw om naar uit te kijken, nu en in de toekomst

Deel II: Pyrgeometers en glasfolietechnologieën: innovaties voor de overgang naar groene energie in de kas De afgelopen jaren hebben telers te maken gehad met twee grote uitdagingen: arbeid (tekorten en stijgende kosten) en de alsmaar stijgende energiekosten. Andrew Lee, Global Technical Knowledge Manager bij Grodan en veteraan in de tuinbouwsector, ziet deze uitdagingen niet als beperkingen, maar als belangrijke drijfveren voor technologische innovatie in de sector. In het tweede deel van deze serie gaat Lee in op de nieuwste technologische oplossingen voor uitdaging nummer 2: de overgang naar groene energie in de kas.

Lees verder