Gezamenlijke aanpak resulteert in Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management

GRODAN
View in perspective greenhouse

Consumenten zijn steeds meer op zoek naar kwaliteitsvoedsel dat gezond, veilig en tegelijkertijd duurzaam wordt geteeld. Hydrocultuur teelt in de kas maakt al efficiënter gebruik van water dan op het veld gebaseerde productie systemen. Grote hoeveelheden water gaan echter nog verloren in zogenaamde 'open' systemen. De efficiëntie van het watergebruik kan aanzienlijk worden verbeterd door afvoerwater te verzamelen en opnieuw op het gewas aan te brengen. Grodan, Priva en Groen Agro Control hebben samengewerkt om de “Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management’ te produceren.

De Best Practice Guidelines is geschreven om eigenaren en managers van kassen een overzicht te geven van de huidige beste praktijken. Het kan ook worden gebruikt om werknemers in de kas te trainen en als hulpmiddel voor bedrijven om vragen te beantwoorden van het grote publiek te over water- en voedingsstoffenbeheer in de glastuinbouw.

De richtlijnen zijn onderschreven door Koen Boone, Managing Director-Europe van The Sustainability Consortium (TSC) en werkzaam binnen het LEI Wageningen UR, Nederland.

Koen legt uit; Bij het Sustainability Consortium (TSC) werken we samen met meerdere belanghebbenden, op basis van een wetenschappelijk gebaseerde aanpak, om zowel de duurzaamheids “hotspots”  in de supply chain te identificeren en om manieren te definiëren waarop deze" hotspots "kunnen worden aangepakt door specifieke verbeteringen te implementeren. Een duurzame voedselproductie sector is de enige manier om een planeet met negen miljard mensen van voldoende water en voedsel te voorzien. Volgens de Verenigde Naties is van al het water op aarde slechts 0,5% zoetwater en 70% van het verbruikte zoetwater wordt gebruikt in de landbouwsector. Via haar Food, Beverage, en Agriculture (FBA) werkgroep streeft TSC ernaar verbetering te brengen in de ecologische en sociale duurzaamheid van wereldwijde agrarische supply chains.

Binnen de kassendindustrie is er in toenemende mate de druk om milieueffecten van de productie van gewassen te verminderen. Winkeliers, producenten, leveranciers, overheden, NGO's, onderzoekers en consumenten hebben allemaal belang bij de duurzaamheid van de wereldwijde voedselproductie en -consumptie, inclusief die van de glastuinbouwsector. 

In deze context is het van cruciaal belang om de gebieden te identificeren waarop de duurzaamheidsprestaties van de supply chain kunnen worden verbeterd. De uitdaging voor ons is, om samen te werken, een aanpak te ontwikkelen voor beter begrip, standaardisatie en weloverwogen beslissingen te nemen.

De informatie in deze "Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management" is een voorbeeld zo een gezamenlijke aanpak, waarbij Grodan, Priva en Groen Agro Control bij elkaar komen om hun kennis en ervaring te bundelen en advies geven om betere milieuprestaties in de glastuinbouwsector mogelijk te maken via:

  • Efficiënter gebruik van watervoorraden
  • Verminderen of elimineren van vervuiling en milieuproblemen die worden veroorzaakt door afvloeiing van kunstmest.

Het eigen onderzoek van TSC heeft deze twee thema's ook onder de aandacht gebracht als zijnde 'hotspots' in het milieu binnen de glastuinbouwsector. De richtlijnen voor watergebruik en waterbeheer in dit document moeten bijdragen aan verbeteringen in de toeleveringsketen van de tuinbouw. Dit zal op zijn beurt producenten in staat stellen duidelijk met andere belanghebbenden te communiceren over de tastbare stappen die zij nemen om hun bijdrage te leveren aan het verbeteren van de duurzaamheid van de sector.

Een duurzame voedselproductie sector is de enige manier om een planeet met negen miljard mensen van voldoende voedsel en water te voorzien.

Gerelateerde verhalen