Gedragscode voor Grodan

Bij Grodan zijn we toegewijd om ethisch te handelen, bij alles wat we doen.. Het is een belofte aan elkaar, aan onze klanten en aan de maatschappij. Vanuit deze intentie ontwikkelde de Integriteitscommissie een Gedragscode die als kompas dient, waarop wij - als individuen én als organisatie - ons kunnen oriënteren bij het realiseren van onze bedrijfsdoelen voor de lange termijn.

Onze Gedragscode legt de betekenis uit van "integriteit" en onze waarden binnen Grodan. Integriteit betekent voor ons dat we eerlijk zijn en sterke morele principes hanteren. Integriteit ligt verankerd in de geschiedenis van Grodan en is een hoeksteen binnen Grodan's zakelijke aanpak. Ambitieuze, vakkundige medewerkers met een integere werkwijze maken het voor de Groep mogelijk zakelijk succes op de lange termijn te realiseren.

Fiscaal beleid binnen Grodan

In al onze fiscale zaken hanteren we dezelfde waarden en integriteit. Onze primaire focus ligt op de dagelijkse gang van zaken binnen de Groep, terwijl wij in alle landen waar we zaken doen, ons houden aan alle relevante belastingwetten, internationale regelgeving en procedures, waaronder de OESO-richtlijnen.