Grodan recycling service

Na een seizoen van productieve groenteteelt bestaan de groeimedia uit bruikbare grondstoffen voor toepassingen in de volgende levensfase. Daarom is een recyclingproces gunstig voor de betrokken partijen en spelen telers een belangrijke rol bij het succesvol hergebruik van deze grondstoffen. Daarom hebben we dit document opgesteld om telers die Grodan-groeimedia gebruiken, te voorzien van best practices en relevante informatie om de verwerking, recycling en verwijdering van gebruikte Grodan substraatmatten te organiseren.

The grodan recycling circle

Voorbereiding gebruikte substraatmatten voor het recyclingproces

Optimalisatie van het recycling proces begint al tijdens de gewasperiode. Een goed gewasbeheer in de 6e fase van het Grodan 6-Fasen model zorgt voor een daling van de totale recyclingkosten en verhoogt de kwaliteit van herbruikbaar substraatgranulaat (RSG). In deze fase wordt het watergehalte verminderd omdat de wortelactiviteit afneemt vanwege de dalende prestaties van het gewas. Het is echter nog steeds mogelijk het resterende watergehalte van het substraat te regelen. Met een laag watergehalte in het substraat aan het einde van de gewasperiode, gaat slechts een minimale hoeveelheid waardevolle voedingsstoffen verloren. Een laag watergehalte resulteert ook in optimalisatie van transportkosten.

Voor recyclingdoeleinden is het watergehalte van de substraatmat het meest optimaal bij ongeveer 20% (v / v, gemeten met GroSens Multisensor) voordat de gewassen worden afgesneden (maximale gewasstam is 3 centimeter). Een substraatmat met afmetingen van 100x20x7,5 cm, en een ideaal watergehalte, weegt ongeveer 3 kilo.

Voorbereiding gebruikte substraatmatten voor het recyclingproces

Een te laag watergehalte in het gebruikte substraat zal resulteren in: 

  • stofvorming tijdens behandeling in het recyclingproces. Om dit te voorkomen wordt een  minimaal vochtgehalte van 15% (w / w) geadviseerd 
  • minder afbraak van de substraatstructuur, wat resulteert in een lagere dichtheid van het gebruikte substraat. Hoe lager de dichtheid, hoe lager het volume, hoe lager de transportkosten. 

Een te hoog watergehalte in het gebruikte substraat resulteert in:

  • meer restwater. Omdat waterzuivering duur is, zullen de totale recyclingkosten stijgen. Het is beter om het water (met nuttige componenten opnieuw te gebruiken) in de kas
  • een hoger risico van ongecontroleerde emissie van water in het milieu, omdat tijdens opslag en transport percolaat verloren kan gaan.

Kenmerken en veiligheid van de gebruikte substraten

Voor elke hectare broeikasoppervlak is ongeveer 52 m3 EOL-substraat beschikbaar. Dit gebruikte substraatmateriaal kan worden beschouwd als nieuw materiaal dat voedingsoplossingen en organisch materiaal bevat, voornamelijk uit plantenwortels. De samenstelling van de voedingsoplossing is afhankelijk van de receptuur van de telers en het einde van de groeiperiode. De samenstelling en eigenschappen van het Grodan-substraat en de gescheiden fracties in de verschillende fasen is te vinden in de Grodan Recycling-handleiding.

Recycling partners

Continue initiëren, faciliteren en beheren we wereldwijde recycling initiatieven . Vooral in Europa hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met hergebruik, recycling en upcycling van gebruikte steenwolproducten. R & D, continue verbeteringen en ecodesign bieden de mogelijkheid om in de toekomst het aanbod van steenwol recycling uit te breiden.

Meer advies