Opkweek

Een goede opkweek van jonge planten is de basis voor een optimaal teeltresultaat. Vooral tijdens de opkweekfase wordt er veel gevraagd van het substraat. Uniformiteit en de mate van watervasthoudendheid zijn cruciale succesfactoren. De gewenste plantontwikkeling wordt voor telers een steeds groter aandachtspunt, mede bepaald door de keuze van het ras en het gewenste planttype. De variatie wordt onder andere bepaald door plantgrootte, de gewenste trosaanleg bij tomaat of een belichte of onbelichte plant. Plantenkwekers sturen de opkweek van het type plant op basis van klimaat en watergeefstrategie. De blokkeuze bepaalt voor een belangrijk deel de toegepaste watergeefstrategie die uiteindelijk voor de teler de gewenste plant oplevert. We bieden een breed assortiment blokken dat onder verschillende teeltomstandigheden uniforme planten levert.

grodan