Floriculture Solutions, growth, quality, innovative, development, Anthurium plant, grown, Grodan Grocubes, grodan
Overige sierteelt Sierteelt

Grodan Grocube

Luchtig steenwolsubstraat voor container- en beddenteelt.

Terug

Benefits:

  • Luchtig en droog substraat
  • Optimale benutting van het substraatvolume 
  • Structuur wordt behouden 
  • Snelle doorworteling, meer groeikracht 
  • Duurzaam gebruik van water en voedingsstoffen
Terug

 

 

Terug

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

search

Showing
Offices & Factories near you