Onderwerpen

Stonewool

Wat is steenwol?

Steenwol is een minerale wol, gemaakt van vulkanisch gesteente. Steenwol bestaat uit ongeveer 5% vast materiaal in de vorm van steenvezels. De overige 95% bestaat uit poriën.

Hoe wordt steenwol gemaakt?

Steenwol wordt gemaakt van basalt- en kalkstenen. Deze worden in een oven op een temperatuur van 1.500 °C gesmolten tot lava. Daarna wordt de lava uitgegoten over een aantal snel roterende schijven. Door de centrifugale kracht vliegen de druppels van de schijven af en veranderen in draadjes. Het proces kan worden vergeleken met een suikerspin op de kermis. Vervolgens worden de draadjes tot een pakket geperst. Hieruit worden de matten en blokken gezaagd.

Waarom is steenwol geschikt voor de groenteteelt?

Ons steenwolsubstraat is ontwikkeld voor Precision Growing in kassen. Precision Growing richt zich op het ‘wortelmilieumanagement’, oftewel het sturen van het wortelmilieu. Alles wat er in het steenwolsubstraat gebeurt, heeft impact op het functioneren van het wortelmilieu en daarmee de plantontwikkeling. Daarom blijven we onderzoeken hoe we met onze producten, tools en ons advies het beste kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, zodat de plant de allerbeste zorg krijgt zonder hulpbronnen te verspillen.

Precision Growing

Wat is Precision Growing?

Precision Growing is de meest efficiënte en effectieve teeltwijze, waarbij met een minimale inzet van middelen een maximaal resultaat wordt behaald. Teeltkosten dalen, opbrengst en kwaliteit nemen toe. Bovendien draagt deze teeltwijze actief bij aan een duurzame glastuinbouw.

GroSens

Hoe kan ik mijn smartbox updaten?

Login op uw smartbox.

Go naar system in het smartbox menu.

Klik op update, het systeem zal nu automatisch zoeken naar nieuwe software versies.

Een groene balk verschijnt indien er een nieuwe software versie beschikbaar is.

De huidige software versie wordt altijd linksonder op iedere GroSens pagina aangegeven, samen met het smartbox nummer.

Om e-Gro te gebruiken dient u over software versie 2.0.1901 of hoger te beschikken.

Herstart uw smartbox na het updaten. Dit kunt u doen door te klikken op restart in het menu System

Vind een distributeur

Showing
Offices & Factories near you