Het is vooral de verdienste van GroSens dat ik de start- en stoptijden nu nog beter kan afstemmen op de gewasbehoefte.

Antoni de Bruin

GroSens en e-Gro ondersteunen paprikateler met adviespraktijk

Antoni de Bruin uit Klazienaveen maakt opmerkelijke keuzes. Zo combineert hij de teelt van 6 ha groene paprika’s (deels belicht) op twee locaties met een adviespraktijk. Bijzonder is ook zijn voorkeur voor de Grodan GT Master substraatmat. Dankzij het GroSens Multisensor systeem en de handige e-Gro app kan hij zijn teelten altijd en overal volgen en desgewenst bijsturen.

Als eigenzinnige ondernemer schroomt Antoni de Bruin niet om af te wijken van de gebaande paden. Het heeft hem veel kennis en ervaring opgeleverd, waar ook collega’s profijt van trekken. Op parttimebasis adviseert hij een aantal vruchtgroentetelers in de grensregio, met de nadruk op watergift en bemesting.

“De combinatie van telen en adviseren is leuk en houdt me scherp”, licht hij toe. “En dankzij de voortschrijdende technologie en internet hoef ik niet per se op het bedrijf aanwezig te zijn om zicht te hebben op de teeltfactoren. Je kunt tegenwoordig op afstand inloggen in de computer en setpoints wijzigen als dat nodig is.”

Belichte teelt

Vorig jaar verdubbelde de teler zijn areaal groene paprika’s tot 6 ha door een nabijgelegen voormalig rozenbedrijf bij het bedrijf te trekken. Het teeltsysteem is daar mede op afgestemd: acht goten (4x2) per 8 m kapbreedte versus zes goten (V-systeem) per 8 m kapbreedte op het eerste bedrijf. Dankzij de al aanwezige en goeddeels afgeschreven lichtinstallatie kan hij hier voor beperkte meerkosten de productie vervroegen en verhogen. “Ik start de belichte teelt iets eerder dan de onbelichte teelt, maar met kleinere planten. Dankzij het groeilicht wortelen zij wat sneller in en ligt er tegen de zetting een groter wortelpakket in de mat. De planten hebben ook net wat meer inhoud. Per m2 produceren de eerste twee zetsels 4 kg meer en ben ik eerder op de markt dan de meeste andere paprikatelers.”

Drie jaar GroSens

De Drentenaar werkt al 3 jaar met het GroSens Multisensor systeem en heeft daar goede ervaringen mee. “Ik heb drie afdelingen met verschillende plantdata en gebruik in elke afdeling drie sensoren. Daarnaast heb ik een GroSens HandHeld meter, die ik voornamelijk gebruik voor steekproeven op plaatsen waar het soms net wat natter of droger is dan gemiddeld. In combinatie met drainmeting kan ik het verloop van watergehalte (WG) en EC in de matten haarscherp volgen. Om een paprikagewas goed in balans te houden en maximaal te laten presteren, moet je scherp aan de wind zeilen. Dat gaat nu eenvoudiger én beter dan voorheen. De e-Gro app heeft dat zelfs nog gemakkelijker gemaakt. Zolang je een internetverbinding hebt, kun je alles perfect volgen.”

Hoge mat beter stuurbaar

Eveneens drie jaar geleden – wellicht geïnspireerd door zijn frequente contact met tomatentelers – stapte De Bruin over van de GT Expert naar de GT Master Dry steenwolmat. Een jaar later zette hij de stap naar de GT Master 10 cm hoog, die hem nog steeds uitstekend bevalt. “Ook voor paprika geloof ik dat een hoge, beter stuurbare mat meerwaarde biedt”, verklaart Antoni. “De recente lancering van de Grodan Supreme paprikamat bevestigt dat ook. De Dry vond ik in de tweede helft van de teelt net wat te droog. Dit is mijn tweede jaar op de GT Master en die bevalt me uitstekend. Dankzij het brede stuurbereik en de vlotte herverzadiging kan ik het wortelmilieu goed beheersen en het gewas mooi in balans houden.”

Watergeefstrategie

De teler uit Klazienaveen volgt een strak watergeefregime. Nadat de mat in de avond en nacht 9-11% is ingeteerd, vult hij het WG in drie grote beurten telkens 4% aan om de mat om 12.00 uur te laten draineren. “Na deze vaste beurten geef ik water op basis van WG en lichtniveau”, vervolgt hij. “De stoptijd ligt tussen 14.30 en 17.30 uur. Die laat ik afhangen van de verwachte tijdsduur die nodig is om de mat tot de volgende ochtend 10.00 uur opnieuw 9 tot 11% te laten interen. Het is vooral de verdienste van GroSens dat ik de start- en stoptijden nu nog beter kan afstemmen op de gewasbehoefte. Het houdt de planten op de lange duur vitaler, beter in balans en daardoor productiever.”

Dankzij GroSens en e-Gro heeft De Bruin altijd zicht op het wortelmilieu en kan hij de paprikateelt goed combineren met zijn adviespraktijk. Antoni de Bruin: “Het is vooral de verdienste van GroSens dat ik de start- en stoptijden nu nog beter kan afstemmen op de gewasbehoefte.”

application, Antonio de Bruin, e-Gro, GroSens, grodan

Gebruikte Producten & Gerelateerde Case Studies